14 Okt 2012

Negeri Kaya Tapi Paling Ramai Rakyat Termiskin

 Beginilah nasib hidup di bawah kerajaan BN...walaupun negerikaya dengan suber kekayaan semulajadi tapi lihatlah sendiri...